Dziś mamy: czwartek, 22 Lut 2018

Main Menu

 
Profilaktyka w gminie Słomniki
Więcej…
 
Więcej…
 
 
1 czerwca - Dzie? Dziecka, Dzie? bez Alkoholu
Więcej…
 
Piknik Rodzinny 2011
Więcej…
 
Rodzice, dziadkowie, opiekunowie - zapraszamy!!!

Gmina S?omniki zaprasza rodzicw, dziadkw, opiekunw do Szko?y dla Rodzicw i Wychowawcw. Wi?cej informacji poni?ej. Polecamy tak?e zapoznanie si? z informacjami na temat warsztatw zamieszczonymi na stronach O?rodka Rozwoju Edukacji.

UWAGA!!! Ostatnie wolne miejsca - koniec zapisw 4 kwietnia 2011r.

Więcej…
 
Terminy posiedze? GKRPA w 2015

Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemw Alkoholowych informuje, ?e posiedzenia w roku 2015 odbywa? si? b?d? w miar? potrzeb. Wszelkie wnioski o wydanie zezwole? na sprzeda? napojw alkoholowych nale?y sk?ada?:

- przynajmniej 21 dni przed up?ywem wa?no?ci zezwolenia lub planowan? imprez? na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu.

 
1 grudnia - ?wiatowy Dzie? AIDS
Więcej…
 
Pomoc psychologiczna

Szanowni Pa?stwo;

uprzejmie informujemy, ?e w ka?d? ?rod?, w godzinach 16:00 - 20:00, w Punkcie Konsultacyjnym w S?omnikach przy ul. Ko?ciuszki 26 /stara szko?a/ dy?ur pe?ni


psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzale?nie?

certyfikowany specjalista ds. przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie


Zapraszamy wszystkich ch?tnych (osoby maj?ce problem z alkoholem, cz?onkw rodzin) do skorzystania z mo?liwo?ci fachowej i bezp?atnej porady.

Zapisy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

12/3881102 w.106


 
UWAGA! Od 15 listopada 2010 r. obowi?zek znakowania punktu sprzeda?y.

Szanowni Pa?stwo, w?a?ciciele i zarz?dcy punktw sprzeda?y wyrobw tytoniowych!

Powy?ej oznakowanie Programu STOP18!, ktre spe?nia wymogi znowelizowanej Ustawy i jest przekazywane poprzez Partnerw akcji do punktw sprzeda?y na terenie ca?ego kraju. Je?eli jednak nie posiadaj? Pa?stwo jeszcze nowego oznakowania, najszybszym sposobem na spe?nienie nowego obowi?zku prawnego jest umieszczenie w punkcie sprzeda?y wydruku naszej naklejki. Plik mo?na pobra? KLIKAJ?C TUTAJ
Zgodnie z nowelizacj? tzw. ustawy tytoniowej, w miejscu sprzeda?y wyrobw tytoniowych obowi?zkowo nale?y umie?ci? widoczn? i czyteln? informacj? o tre?ci: Zakaz sprzeda?y wyrobw tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nast?pstwami u?ywania tytoniu i wyrobw tytoniowych)". Od 15 listopada, kiedy przepis wejdzie w ?ycie, za brak powy?szej informacji b?dzie grozi? grzywna do 2000 z?otych.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4